IceCube Neutrino Observatory

IceCube Neutrino Observatory är världens ledande neutrinoteleskop och består av ljuskänsliga detektorer placerade inuti ett kubikkilometerstort område djupt under sydpolens is. Teleskopet startades av fyra länder, däribland Sverige, och idag deltar 12 länder i projektet. En uppgradering av IceCube är planerad i syfte att öka riktningsupplösningen för detektion av högenergiska neutriner och för att mäta signaler från ultrahögenergetiska neutriner.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

IceCube Neutrino Observatory:s webbplats (på engelska)

Kontakt

Olga Botner, professor vid institutionen för fysik och astronomi.

Exteriörbild på Icecube Neutrino Observatory.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin