Provleverans

När du har registrerat ditt projekt i NGI orderportal kommer du att kontaktas av en projektsamordnare från SNP&SEQ teknologiplattformen.

Observera att prover inte får skickas till oss förrän ditt projekt har accepterats i NGI orderportal, du har fått en projektkod och du har skickat in det signerade kontraktet.

Kontakta oss sedan på snp@medsci.uu.se för att planera in en lämplig tid för provleverans. Om du planerar att leverera dina prover via post eller en kurirtjänst, vänligen kontakta oss för mer information.

Vänligen läs checklistan för leverans av prover nedan innan du skickar in dina prover!

Checklista inför provinlämning

Observera att prover inte kan lämnas in förrän:

  1. Ditt projekt är accepterat i NGIs Orderportal.
  2. Du har fått en projektkod från SNP&SEQ teknologiplattformen.
  3. Du har signerat avtalet och returnerat det till oss.

När alla krav är uppfyllda så kan du förbereda leveransen

  1. Ladda ned och fyll i provinlämningsformuläret och skicka det till SNP@medsci.uu.se
  2. Kontrollera DNA-koncentrationen i dina prover och se till att våra specifikationer uppfylls.
  3. Sätt proverna 96-brunnars mikrotiterplatta som förseglats med PCR-film. (ABgene AB-0800-L, Thermo Scientific. Plattfilm: AB-0558, Thermo Scientific).
  4. Alla plattor måste vara tydligt märkta med platt-ID enligt provinlämningsformuläret.
  5. Kontakta oss på snp@medsci.uu.se för att planera en lämplig tid för provleverans. Om du planerar att leverera dina prover via post eller en kurirtjänst, vänligen kontakta oss för mer information.

AB-800L plattor kan hämtas på SNP&SEQ-plattformen eller skickas till dig före provleveransen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin