Våra tjänster

Besök NGI:s webbplats för mer ingående information om de sekvenserings- och genotypningstjänster som SNP&SEQ och våra systerplattformar inom NGI erbjuder.

SNP&SEQ teknologiplattformen kan hjälpa dig med genotypningsprojekt av varierande storlek, från några få SNPs upp till 5 000 000 stycken.

SNP&SEQ erbjuder SNP-genotypning med Illumina Infinium-arrayer i ett ackrediterat laboratorium med högkvalificerad personal.

  • Mätning av DNA-koncentrationen i prover som ska genotypas
  • Analys av data med hjälp av analysprogramvaran för varje genotypningssystem, t.ex. genotypbestämning, analys av kopietalsvariation eller DNA-metylering,
  • Sammanställning av material och metoder avseende analysdesign och genotypning för publikationer
  • Säker leverans av data sker med Data Delivery System (DDS) som drivs av SciLifeLab Data Center.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin