KIC – Knowledge and Innovation Communities

Uppsala universitet ingår, tillsammans med KTH, sedan 2010 i det europeiska KIC InnoEnergy konsortiet. Under 2014 utsåg European Institute of Innovation and Technology (EIT) två nya konsortier som ska fokusera på innovation inom områdena hälsa och material där Uppsala universitet deltar: EIT Health understödjer entreprenörskap i syfte att utveckla innovationer för ett hälsosamt åldrande. EIT Raw Materials rör frågor kring råmaterial till exempel hållbar prospektering, utvinning och återvinning.

Knowledge and Innovation Community – InnoEnergy (på engelska)

Knowledge and Innovation Community – EIT Health (på engelska)

Knowledge and Innovation Community – EIT Raw Materials (på engelska)

Knowledge and Innovation Community – EIT Culture and Creativity

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin