Illustrationer

Experimentella spår efter en elektrisk "kalcinering" av en legering, Martinus van Marum. Eerste vervolg der proefneemingen... Haarlem, 1787.

Georg Dionysius Ehret, 1708-1770, Salvia pratensis (1760-tal), akvarell på pergament. Från Morgan Library & Museum, Drawings Online.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin