Medarbetare (avdelningen för vetenskapshistoria)

Forskare och doktorander

H. Otto Sibum
Hans Rausing-professor i vetenskapshistoria, föreståndare

Hjalmar Fors
Forskare

Anknutna forskare

Gästforskare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin