Forskning vid institutionen för medicinsk cellbiologi

Forskning vid MCB samt länkar till forskningsgruppernas sidor

Institutionen för medicinsk cellbiolog genomför forskning och utbildar doktorander i cellbiologi och fysiologi med fokus på diabetes, farmakologi, inflammation, cancer och neurobiologi. Vi undervisar även studenter som studerar vid olika program och fristående kurser i cellbiologi, fysiologi, neurobiologi, anatomi och histologi.

Test

Forskargrupper

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin