34.3.8 Syntetisk molekylär kemi

Del av Institutionen för kemi - Ångström

Telefon:
018-471 37 33
E-post:
info-ang@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala
Webbsida:
https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/syntetisk-molekylkemi
Forskningsledare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin