Stefan Pålsson

Akademiska meriter:
FL, excellent lärare

Biografi

Arbetar som studierektor på IT-institutionen och undervisar inom området beräkningsvetenskap. Delar tiden med arbete inom TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (http://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tur/) och som pedagogisk utvecklare på Enheten för universitetspedagogik (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X247:1).

Har en bakgrund med forskning inom algoritmer för parallelldatorer, men arbetar numera enbart inom området universitetspedagogik. Jag undervisar i beräkningvetenskap (nämndes tidigare) och i universitetspedagogik för anställda. Dessutom med pedagogiskt stödarbete på fakultetsnivå (inom TUR).

Excellent lärare, Uppsala universitet sedan 2013.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Stefan Pålsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin