Studieteknik

Under läsåret erbjuds workshops och studentgrupper i studieteknik av fakultetens vägledare. Dessa tillfällen och grupper är för dig som känner att du behöver förbättra din studieteknik.

Workshop i studieteknik

En gång per termin ges tillfälle för workshop i studieteknik. Varje tillfälle har ett eget tema och är fristående från varandra. Under workshoppen varvas teoridelar med gruppdiskussioner kring ett specifikt tema. Workshopsen ges på engelska.

Workshop- Höj dina färdigheter i grupparbete till nästa nivå

I dagens akademiska och professionella landskap är förmågan att samarbeta effektivt inom en grupp avgörande. Oavsett om du arbetar med ett projekt, deltar i olika gruppaktiviteter, eller förbereder dig för din framtida karriär, är det avgörande att behärska konsten att arbeta i grupp.

Under vår workshop kommer vi att titta på fördelarna och utmaningarna med att arbeta i grupp, hur man använder effektiva arbetsstrategier och hur man hanterar gruppdynamik.

Workshoppen kommer att hållas två gånger så att du kan välja den tid och det datum som passar dig bäst.

Workshopen ges på engelska

Tid och plats

Studentgruppen - Do it now!

Till dig som har svårt att organisera studierna eller som gång efter gång skjuter upp pluggandet ordnas studentgruppen Do it now!

Målet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att komma igång med studierna.

Gruppen träffas måndagar mellan 5 februari– 20 maj. 17.15-18.45, sal 101172 Ångströmlaboratoriet.

Från höstterminen 2023 ges grupptillfällena på engelska.

Vid intresse mejlar du elin.lundkvist@uu.se för mer information.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin