Sociologi

Inom sociologi studeras samhället i sin helhet, samt människans roll i samhället. Det betyder att sociologin studerar såväl den globala, politiska och ekonomiska utvecklingen, som människors skiftande livsvillkor, värderingar och identiteter. Sociologin kan på så sätt förklara det som sker i enskilda individers vardag genom att sätta in det i ett vidare socialt sammanhang. Av särskilt intresse är att studera och förklara de förändringar som sker i samhället.

Sociologi är en grundläggande samhällsvetenskap vars teorier och metoder även används inom många andra discipliner, såsom statskunskap och ekonomi. Sociologin delas också in i undergrupper som specialstuderar delar av samhället. Exempel på sådana är socialpsykologi, kultursociologi, ekonomisk sociologi, arbets- och organisationssociologi.

I den inledande kursen (Sociologi och socialpsykologi A) ges en övergripande introduktion till sociologins undersökningsområden. Vidare studeras hur moderna identiteter, livsstilar och kulturer formas och utvecklas. I efterföljande fortsättningskurser (B och C) kommer studenterna att fördjupa sig i sociologiska problemställningar, teorier och metoder.

Studierna i sociologi ger särskild kompetens för att till exempel leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och genomföra analyser.

Sociologi ges dessutom med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) och kan då läsas som fristående kurser eller ingå i Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. I den inledande kursen (AOP A) fördjupar man sig då i arbets- och organisationssociologi. I efterföljande fortsättningskurser (B och C) kommer studenterna att fördjupa sig i frågor som gäller arbetsledning och organisation.

Sociologi och Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika huvudområden och kan inte heller ingå i en examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som har påbörjat sina studier hösten 1998 eller senare. Sociologi och socialpsykologi A ger behörighet till både Sociologi B och till Socialpsykologi B. Kursen Sociologi och socialpsykologi A kan ingå i en examen med fördjupning inom sociologi eller socialpsykologi.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin