Termodynamik för tvåfassystem

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA454

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Termodynamiska potentialer och relationer. Fasjämvikt, fasövergångar och tvåfasområden. Van der Waals gaser. Modeller för tvåfasflöden. Tryckfall och värmeöverföring hos tvåfasflöden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin