Medicinsk fysik

8 hp

Kurs, Grundnivå, 1FY214

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig kunskap om fysikens betydelse för medicinsk diagnostik och behandling. Kursen behandlar bland annat laserbaserade metoder, ultraljud, kärnspinresonansberoende metoder (till exempel MRI), PET, boron neutron capture therapy (BNCT), röntgen, kemisk-fysikaliska analysmetoder.

Kursen har som målgrupp sjuksköterskor, läkare och övriga beslutsfattare inom sjukvården.

Distanskursens upplägg: Nätbaserad distanskurs med datorstödda självstudier. En frivillig studiebesöksdag i Uppsala. Kommunikation mellan lärare och studerande sker via lärplattform. Examinering med inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin