Jordens potentialfält

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE035

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig fördjupad kunskap inom beskrivning, mätning och analys av jordens tyngd- och magnetfält i syfte att förstå och kartlägga strukturer och processer i jordens inre. Kursen ger dig träning i att använda teknikerna på såväl globala problemställningar som inom regionala och lokala tillämpningar. Du introduceras till ett antal fallstudier som omfattar allt från satellitmätningars roll inom globala geodynamiska studier och flygburna magnetfältsmätningar i malmprospektering till småskaliga arkeologiska studier. Den teoretiska grunden för tyngd- och magnetfältsmätningar betonas.

Såväl grundläggande teoretiska samband mellan kraft- och potentialfält som harmonisk analys av lokala mätningar med fourierkomponenter och globala mätningar med klotytefunktioner studeras i kursen. Olika filtreringsmetoder introduceras vilka används i den harmoniska analysen för att framhäva geologiska målstrukturer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin