Tidsserieanalys av geofysiska data

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE049

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Många geofysiska data, till exempel seismiska, elektromagnetiska och tyngdkraftsdata, är i form av tidsserier. Kursen introducerar de vanligaste metoderna som används för att analysera tidsserier, och ger också en bakgrund i de grundläggande matematiska begreppen. Kursen betonar tillämpningar främst i form av datorövningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin