Geokemi

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB200

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen handlar om kunskapsområden mellan geovetenskap och kemi. Exempel är kännedom om viktiga grundämnens förekomst i naturen och metoder för dessas utvinning, faslära som ett verktyg att förstå geologiska processer, strukturell beskrivning av några viktiga mineral, bestämning av några viktiga bergarter, geovetenskapligt intressanta jämvikter i naturen och inverkan av geobakterier. Laborativt studeras bland annat röntgendiffraktion och röntgenspektroskopi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin