Datorintensiv statistik och informationsutvinning DS

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MS043

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I den här kursen kommer du att lära dig ett flertal statistiska tekniker som utvecklats de senaste åren i takt med att datorernas kapacitet ökat.

Kursen innehåller bland annat återsamplingsmetodik, bootstrap, EM-algoritmen, SIMEX-metodik, Markov Chain Monte Carlo (MCMC), slumptalsgeneratorer, utjämningstekniker, som kernelskattningar, ortogonala och lokala polynomiella skattningar, waveletskattning, och splines. Val av smoothing-parameter presenteras. Allt förklaras med hjälp av tillämpningar och användning av statistisk programvara.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin