Teknik, makt och mänsklighetens framtid

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MV063

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Kursen introducerar en idéhistorisk bakgrund, såväl som historiska och aktuella exempel på relationerna mellan samhälle och teknologi. Olika teman, så som artificiell intelligens, hög- och lågteknologiska klimatteknologier, genus och intresektionella perspektiv, hälsa och tillgång till medicinsk teknologi, sociala media teknologier, bland andra, används för att kritiskt diskutera och belysa hur teknologier är kopplade till hållbarhet.

Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.

Kursen ges vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, i en studentledd utbildningsmodell där studenter aktivt bidrar till att forma innehållet i de olika kurserna, vilket skapar en studentcentrerad lärandemiljö.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin