Teknik, makt och mänsklighetens framtid

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV063

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin