Teknik, makt och mänsklighetens framtid

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV063

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Digitalt kompendium online TMMF, CEMUS, 2020, www.cemus.uu.se/tmmfObligatorisk (Online kompendium med 3–4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via www.cemus.uu.se/tmmf)
  • Nye, David E., Technology matters: questions to live with, Cambridge, Mass., MIT Press, 2006Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin