Teknik, makt och mänsklighetens framtid

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV063

Huvudgrupp 1

  • Nye, David E., Technology matters: questions to live with, Cambridge, Mass., MIT Press, 2006Obligatorisk
  • Bowles, Cennydd; Cooper, Alan, Future ethics, Hove, NowNext Press, 2018Obligatorisk
  • Digitalt kompendium online TMMF, CEMUS, 2020, www.cemus.uu.se/tmmfObligatorisk (Online kompendium med 3–4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via www.cemus.uu.se/tmmf)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin