Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MV082

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Hur kan en tvärvetenskaplig, transdisciplinär ansats gällande de existentiella, filosofiska och psykologiska aspekterna av klimatförändringar bidra till en samhällelig och individuell klimatomställning? Hur kan vi förstå och förhålla oss till de klimatframtider som forskare och andra aktörer lyfter fram? Hur kan olika uttrycksformer inom konst och berättande öppna upp nya förståelser och berika debatten om ett förändrat klimat och dess konsekvenser?

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på klimatförändringar i relation till ekopsykologi (till exempel miljömelankoli), konstnärliga uttrycksformer (till exempel klimatkonst) och litterära kommunikationssätt (till exempel ekokritik, climate fiction). Genom olika teoretiska förståelser och kunskap inom psykologi, filosofi, etik, konstvetenskap, litteraturvetenskap och klimatvetenskap fördjupas diskussionen kring hur olika sätt att arbeta inom området kan bidra till en individuell och samhällelig klimatomställning.

Kursens olika delar sammanför ett mer erfarenhetsbaserat, processfokuserat och kreativt lärande med ett mer reflexivt, diskuterande och kunskapsorienterat lärande, där konst och vetenskap möts i en transdisciplinär och kritisk dialog. Det projektarbete du utvecklar, initierar och arbetar med under kursens gång är en praktisk fördjupning av någon av de frågor, områden som kursens behandlar.

Kursen ges vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, i en studentledd utbildningsmodell där studenter aktivt bidrar till att forma innehållet i de olika kurserna, vilket skapar en studentcentrerad lärandemiljö.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin