Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV082

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin