Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV082

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Tsing, Anna Lowenhaupt m.fl., Arts of living on a damaged planet, Minneapolis, University of Minnesota Press, [2017]Obligatorisk
  • Digital Compendium Online POC, CEMUS, 2020, www.cemus.uu.se/pocObligatorisk (Online kompendium med 1–3 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via www.cemus.uu.se/poc)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin