Tillämpad plasma

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TE212

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Sommar 2024 Sommar 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen beskriver viktiga mekanismer som styr reaktiva plasmaprocesser och egenskaperna hos processprodukter. Kursen ger insikt i industriella och miljöinriktade plasmatillämpningar, inklusive för kallt plasma vid atmosfärstryck, och kriterier för plasmaassisterade processer. Relationer förklaras mellan plasmaparametrar och egenskaper av den behandlade ytan och/eller materialet. Enskilda typer av plasmareaktorer för material- och ytskiktsteknik, i nanobiotillämpningar och miljöteknik beskrivs.

Kursen läses intensivt vecka 24-26 och vecka 33, med uppehåll däremellan, inkluderande en veckas självstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin