Den hållbara staden - visioner och utmaningar

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TS326

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en grundläggande förståelse för stadens framväxt och hållbarhet med perspektiv från teknik, ekologi och konstvetenskap inklusive arkitektur och med ett specifikt fokus på teknisk och grön infrastruktur.

Genom hybridföreläsningar och helgexkursioner i Uppsala studeras den moderna staden, med fokus på hur bilden av staden förändrats, de utmaningar vi ställs inför och dagens lösningar för en hållbar byggd miljö. Exempel på aktuella ämnen som berörs är integrering av grön infrastruktur, ekosystemtjänster, transporter, energilösningar och vattenhantering.

I seminarier diskuteras visionen om en hållbar stad och de utmaningar och dilemman som olika lösningar kan innebära. Kursen avslutas med ett individuellt arbete där ett ämne från kursen studeras på djupet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin