Kostvetenskap A: Nutrition

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK076

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen utgår från basen inom ämnet kostvetenskap och ger förutsättningar att förstå, redogöra för och värdera nutritionsrelaterade frågor utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta genom att behandla såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder och praktiska färdigheter i kostundersökningsmetodik. I kursen diskuteras även nationella och globala näringsrekommendationer samt belyser aspekter om hur matvanor skapas i en samhällelig kontext.

I kursen studeras vidare de olika näringsämnenas kemiska uppbyggnad och förekomst i såväl livsmedel som människokroppen samtidigt som näringsämnenas funktion, digestion, absorption och metabolism kopplat till energiomsättning och olika grad av fysisk aktivitet tas upp.

Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin