Informationssystem C: Data mining och tillämpad maskininlärning

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS081

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin