Socialt arbete med barn, unga och familj

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2SC155

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i socialt arbete med barn, unga och familj. Kursen behandlar teoretiska perspektiv på barndom och familj, aktuell nationell och internationell forskning om utsatthet och samhällets insatser till målgruppen. I kursen ingår ett moment där du arbetar med att självständigt planera och genomföra en barnintervju samt att utvärdera sitt eget arbete och identifiera eget behov av fortsatt kunskapsutveckling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin