Fördjupad farmakoterapi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB203

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen fokuserar på farmakoterapi i slutenvård. Vikt läggs vid att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem. I kursen ingår även evidensbaserad medicin och fördjupning inom labbvärden. Undervisningen är till stor del problembaserad och bedrivs exempelvis i form av gruppdiskussioner och seminarier kring patientfall.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin