Grundläggande medicinsk genetik

4,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3MG009

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om det humana genomets sammansättning, samt genetiska mekanismer för DNA-replikation, mutagenes, reparation och rekombination. Kursen ger kännedom om genetiska faktorers betydelse för uppkomst av sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar hos människan och för variation av normala egenskaper. Olika metoder för att studera genomet och genetiska sjukdomar diskuteras.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt webbaserad. Kommunikation sker via lärplattformen Studium, där inspelade föreläsningar och annat studiematerial finns. Kursen avslutas med en hemtentamen som är tillgänglig via nätet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin