Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MG022

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskap om genetiska och epigenetiska faktorer i humana sjukdomar samt bakomliggande molekylära mekanismer. Aktuell forskning, klinisk diagnostik och behandling av genetiska sjukdomar och cancer diskuteras liksom metoder för kartläggande av sjukdomar, genotypning med STR och SNP markörer, illustrerat genom rättsgenetik. Kursen innehåller en omfattande översikt av mekanismerna bakom uppkomst och tillväxt av cancer samt illustration av epigenetik i cancerceller.

Teoretiska moment samt datorbaserade uppgifter kommer att illustrera hur molekylära orsaker till en sjukdom kan bestämmas. Metoder för kartläggning av genetiska sjukdomar, genotypning med mikrosatelliter och SNP markörer samt analys av genetisk variation i populationer kommer att behandlas samt aktuella tekniker för analys av geners struktur och funktion. Tillämpning av DNA analyser i rättsgenetiska undersökningar kommer att illustreras. Etiska aspekter kommer att diskuteras.

Allmän tumörlära och tumörklassifikation följt av cell- och molekylärbiologiska mekanismer viktiga för uppkomsten och tillväxt av tumörer samt kroppens immunförsvar mot cancer kommer att diskuteras. Kursen behandlar bland annat epigenetiska mekanismer vid cancer, carcinogenes, genomisk instabilitet, angiogenes, tumörvirus, onkgener, tillväxtfaktorer, cellsignalering, tumörsuppressorgener, basal och tillämpad immunologi samt klinisk onkologi. Seminarier tillsammans med forskare ger dig möjlighet att diskutera aktuella problemställningar inom cancerforskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin