Didaktikens traditioner

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE065

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom didaktikens kunskapsområden och forskningstraditioner. Kursen innehåller moment såsom den svenska didaktikens och didaktikforskningens framväxt i relation till det internationella fältet; nutida nationell och internationell forskning; läroplansteoretiska, läroplanshistoriska och idéhistoriska perspektiv på didaktik; samt teoretiska perspektiv på lärande och socialisation.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin