Svensk-amerikanska relationer i historiska och samtida perspektiv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN571

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen innehåller både akademiska och praktiska perspektiv på svensk-amerikanska relationer. Fokus ligger på frågor om hur kontakter mellan Sverige och det område som idag utgör USA sett ut och fungerat från ca år 1000 till idag. Kursen anlägger tvärvetenskapliga perspektiv och tar upp sociala, politiska, ekonomiska och kulturella dimensioner av rörlighet av människor och idéer. Genom gästföreläsningar och studiebesök ger kursen insikter i samtida praktiker inom exempelvis kulturarvssektorn, utrikesförvaltningen, företagsvärlden och media.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin