Logik

6 hp

Kurs, Grundnivå, 5FT066

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Begrepp och verktyg från logiken används bland annat inom filosofi, argumentationsanalys och matematik. Den här kursen är en introduktion till satslogik och predikatlogik. Du lär dig resonera både inom och om logiska system. Du tränas i att avgöra om argument är logiskt giltiga samt att logiskt analysera satser från vardagsspråket. Kursen ger också kunskap om centrala logiska begrepp som logisk sanning, logisk konsekvens och logisk konsistens, samt om vad mängder, relationer och funktioner är.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin