Finsk-ugriska språk D1

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5FU000

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen innehåller magisterarbete om 15 hp. Kursen ger fördjupade kunskaper om huvudspråket samt förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem.

Uppläggning för distanskurs: Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

Inriktning finska - anmälningskod UU- 58107

Inriktning estniska - anmälningskod UU-58129

Inriktning i övriga finsk-ugriska språk - anmälningskod UU-58100

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin