Bibelhebreiska II

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5HE106

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen utvecklar färdigheter i att läsa och analysera bibelhebreiska texter.

Undervisningen ges sen eftermiddagstid.

Kursen ingår även som delkurs i Hebreiska A och kan inte läsas tillsammans med denna.

Distanskursens upplägg: Kursen ges på distans via kursportalen Studium och består huvudsakligen av egna studier genom kurslitteraturen och materialet i Studium som innefattar grammatikgenomgångar i skrift och vissa muntliga förinspelade föreläsningar, texter samt övningar. Du uppmuntras också att lämna in övningar för rättning. Kontakt med lärare sker främst genom Studium, men vissa Zoom-mottagningar för frågor förekommer också. Examination genom hemtentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin