Bibelhebreiska II

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5HE106

Huvudgrupp 1

Referenslitteratur

  • Nyberg, H. S., Hebreisk grammatik, 2. uppl., Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1972 (Tillhandahålls via institutionen)

Lexikon, Bibelhebreiska I, II och III

Valfritt - men något av följande rekommenderas:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin