Indologi D

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5JN401

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursens ger dig ytterligare breddade och fördjupade kunskaper i forn- och medelindiska språk och litteraturer samt äldre indisk kulturhistoria. Du får även viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin