Idéhistoria C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LH172

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupad kunskap i och medvetenhet om teoretiska och metodologiska frågor, en ökad förtrogenhet med några av historieskrivningens praktiska aspekter, samt kännedom om ett antal centrala frågeställningar och forskningsområden inom ämnet. Examensarbetet ska ge prov på din förmåga att självständigt och på grundval av primärmaterial behandla ett problem inom idé- och lärdomshistoriens forskningsområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin