Polska E2

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5PL012

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Polska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Polska

Om kursen

Kursen erbjuder dig en fördjupning i polska på avancerad nivå både teoretiskt och praktiskt samt utifrån kontrastivt perspektiv. Dessutom har du möjlighet att fördjupa dig i valda områden inom film eller litteratur genom ett antal valbara kurser.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin