Polskans utveckling utanför Polens gränser

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5PL015

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Polska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Polska

Om kursen

I den här kursen ska du lära dig om den polska emigrationen i världen och i synnerhet i Sverige och få insikt om polska språkets närvaro i Sverige. Vi kommer att reflektera kring relationen mellan språket och identitet samt analysera vissa grammatiska och fonetiska likheter och skillnader mellan det polska språket i Polen och i utlandet.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom inlämningsuppgifter.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin