Turkiska språk 4

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5TU416

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till litteraturvetenskaplig teori eller funktionell grammatik, samt grundläggande färdigheter i ett valbart turkiskt språk annat än turkietturkiska. Vidare ger kursen dig förmåga att självständigt genomföra och presentera en forskningsanknuten undersökning av ett forskningsämne rörande turkiska språk eller litteraturer.

Delkurs 2 ges på engelska. Delkurs 3 ges delvis på engelska.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin