Jämförande turkologi: kiptjakiska och ogusiska språk

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU604

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar klassifikation, beskrivning och jämförande analys av kiptjakiska och ogusiska språk. Dessutom ger kursen färdigheter i att läsa, transkribera, analysera och översätta valda texter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin