Medelturkisk filologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU701

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en inledning till medelturkiskans perioder, språkgrupper, skriftsystem och paleografi. Dessutom ger kursen färdigheter i att läsa, transkribera, analysera och översätta valda texter. Vidare ger kursen en översikt över kulturella, religiösa och språkliga förhållanden i regioner där medelturkiska språk användes.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin