Acceleratorfysik och -teknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA330

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA330
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med 30 hp kurser i fysik inklusive kurser i elektromagnetisk fältteori, analytisk mekanik, vågrörelselära och fysikens matematiska metoder.

Mål

Kursen vänder sig till studenter som planera att forska kring partikelacceleratorer eller använder sig av mycket av

partikelacceleratorer inom t.ex. högenergi- och kärnfysik, eller synchrotronstrålningsfysik. Efter godkänd kurs ska

studenten kunna:

  • designa enkla stråltransportsystem för laddade partiklar.
  • förklara funktionen av de mest förekommande tekniska komponenter och diagnostiska metoder.
  • lösa enkla styr- och korrekturproblem som förekommer i partikelacceleratorer
  • förklara begränsningar av olika typer av acceleratorer
  • designa enkla acceleratorvacuumsystem

Innehåll

- Översikt över olika acceleratortyper: circulära och linjära, kolliderare, kylringar,

synchrotron källor, mediciniska acceleratorer, cyklotroner.

- Transversell och longitudinal stråldynamik: matrismethoder, emittans, betafunktioner,

dispersion, fas-stabilitet.

- Begränsningar från rymdladdning och instabiliteter.

- Tekniska komponenter som magneter, radiofrekvenssystem, vacuum, källor och diagnostik

för ström, position och strålstorlek

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och studiebesök.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och seminarium.

Inlämningsuppgifter ger:

minst 50% för betyg 3

minst 75% för betyg 4

minst 90% för betyg 5

Kvaliteten på seminariet kan påverka resultatet från inlämningsuppgifterna med plus/minus 15% för betyg på hela kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin