Acceleratorfysik och -teknik

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA330

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Kompendium, Institutionen för fysik och astronomiObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin