Fysiologi, kost och hälsa

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG420

Kod
1BG420
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

  • beskriva människans anatomi och fysiologi med särskild tonvikt på ,fysiologiska krav och anpassningar till olika aktiviteter och extrema miljöer, näringslära ,idrottsnutrition, träningsfysiologi, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel ,narkotika , immunförsvaret och stress
  • söka information i databaser samt att kritiskt granska informationsutflödet inom något för kursen relevant område.

Innehåll

Kursen tar upp bestämningar av kroppssammansättning, beräkningar av kost- och aktivitetsregistreringar samt mätning av fysisk prestationsförmåga. Laborationerna genomförs efter att deltagarna under tre dagar insamlat data över kostintag och fysisk aktivitet. Dessutom tar kursen upp muskelns uppbyggnad och fysiologi, näringslära och träningsfysiologi, kostens sammansättning, matspjälkningen och ämnesomsättningen, olika dieter, kosttillskott, kost och träning för olika aktiviteter, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel samt hur vårt sätt att leva påverkar immunförsvaret.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och studiebesök. Deltagande i schemalagda aktiviteter är obligatorisk.

Examination

För att kursen skall bedömas med betyget godkänt krävs deltagande i obligatoriska moment motsvarande 3 hp, samt för laborationsdelen, motsvarande 2 hp, fordras godkänd labbrapport.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin