Fysiologi, kost och hälsa

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1BG420

Huvudgrupp 1

  • Johansson, Ulla; Stubbendorff, Anna, Näring och hälsa, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2020

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin