Ledningsnät och dricksvattenberedning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV441

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV441
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera lämpliga färskvattenkällor för kommunal och industriell användning.
  • Föreslå behandlingsmetoder för färskvatten extraherat från grundvatten och från följande färskvatten källor; sjöar, vattendrag eller uppsamlad ("harvested") regnvatten.
  • Designa ett flödesschema för ett kommunalt reningsverk för dricksvatten.
  • Redogöra för grundprinciperna för ledningsnät med minst två källor och en stor mängd användare.
  • Designa ett ledningsnät för dricksvattendistribution för samhällen: Föreslå en hållbar expansion för ett existerande system för klara ökade framtida krav på systemen.
  • Redogöra för grunderna till EU:s dricksvattendirektiv.

Innehåll

Beslutsfattande: Vilken av de färskvattenkällor, dvs. uppsamlat ("harvested") regnvatten, vattendrag, sjöar, reservoarer och grundvatten som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning och industriell användning. Diverse metoder för dricksvattenrening för de olika källorna. Särskild betoning ges till beskrivning av avsaltningsprocesser; membran och jonfilter. Flödesscheman för ett typiskt kommunalt reningsverk. Utformning av ledningsnät som har en eller flera källor och en stor mängd användare. Dimensionering av ledningsrörens storlek för ett dimensioneringsflöde med dimensioneringstryck för dricksvatten gås igenom. Vi kommer också göra en översikt av EU:s vattendirektiv.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp) samt övningar (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin